Kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Kurzy Čeština po škole pořádá organizace META,o.p.s. Pro začátečníky probíhají 2 x týdně (7-16let) v odpoledních hodinách od 1.října 2019 do 28.ledna 2020. Kontakt – telefon: 773 304 534

Kurzy českého jazyka budou probíhat i na Základní škole Špitálská - viz letáček a přihláška. 

Přihláška