Dle informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mohou školy vystavovat potvrzení „ Žádosti o ošetřovné……“ pro zákonné zástupce  žáků elektronicky pro omluvu u zaměstnavatele a originál v tištěné podobě dodatečně až pro potřebu výplaty dávky.