Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením školy Vám vznikl přeplatek za školní družinu a nekonané zájmové kroužky. Přeplatek za ŠD Vám bude odečten z platby na další čtvrtletí. Přeplatek za kroužky Vám vrátíme v hotovosti prostřednictvím jednotlivých vyučujících až bude opět zahájen chod školy.