Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády zůstane škola zavřená delší dobu. Zatím mají žáci učivo zadané dle pokynů vyučujících z minulého týdne. Paní učitelky vyvěšují učivo na blogy nebo jsou s vámi v kontaktu jiným způsobem.

Podle nařízení vlády jsme pedagogům umožnili home-office a stanovili jsme jednotnou metodiku k vzdělávání na dálku, vycházeli jsme přitom z doporučení MŠMT.

Pro nadcházející týdny počínaje 23.3.2020 bude učivo rozesíláno prostřednictvím třídních učitelů na maily, které jste uvedli jako vaše kontaktní, zároveň bude vyvěšeno na blogu třídy.

Prosíme, abyste přijetí mailu potvrdili třídní učitelce/učiteli. Žádáme Vás o spolupráci v předávání úkolů a v dohledu nad jejich plněním. Zadání je posíláno třídním vyučujícím, případné dotazy k zadání směřujte na konkrétní vyučující.

Kontakty na všechny učitele naleznete na: https://www.zslitvinovska6.cz/kontakty/vyucujici

Soustředíme se na nosné učivo základních předmětů tak, aby žáci nevypadli z pracovního režimu a zároveň nebyly nadměrně zatíženy rodiny:

Na 1. stupni: M,ČJ, AJ a nejpodstatnější z  PŘ A VL.

Na 2. stupni: M,ČJ,AJ a nejpodstatnější z  Fy, PŘ, CH, D, Z

Malé maturity momentálně nejsou priorita, zatím ani nevíme, kdy proběhne přijímací řízení na SŠ.

Obsah učiva bude zásadně vycházet z RVP (potažmo ŠVP), budeme se snažit maximálně využívat učebnice, pracovní sešity a sešity. První stupeň přizpůsobí následující instrukce věku a schopnostem dětí.

Zadání bude obsahovat odkaz na látku v učebnici (případně doplněné o naučné video nebo vlastní text výkladu), zadání k procvičení (např. doplňovačka, příklady apod.) a text zápisu do sešitu na daný předmět vypracovaný vyučujícím nebo odkaz na poučku z učebnice k přepsání. Sešity a pracovní sešity, případně práce psané na volný papír budou po návratu žáků do školy předmětem kontroly, zkontrolují si jednotliví vyučující.   

Učitelé budou denně 2 hod. od 9,00 - 11,00 hod. žákům k dispozici online pro případné konzultace (forma záleží na jejich technických možnostech a zkušenostech – zda mail, e- třídy, videokonference, sociální média apod.).

Platí, že metody vyučování jsou plně v kompetenci jednotlivých učitelů – stejně jako ve škole. Prosíme, buďte tolerantní, ne všichni vyučující, ač jsou skvělými pedagogy, mají doma top techniku a vzhledem k rychlému spádu událostí nemohli být řádně proškoleni v technologiích pro vyučování na dálku. Všichni hledáme ta nejlepší řešení pro vaše děti.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy