Upozorňujeme rodiče, že až do odvolání karanténních opatření, budou  potvrzení o docházce žáka do ZŠ či žádosti o ošetřovné v listinné podobě vydávány  vždy jen ve dnech pondělí až středa  od 8,00 do 12,00 hod.