Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřila za celý pedagogický sbor poděkování za trpělivost, spolupráci a  úsilí, které máte s domácí výukou  Vašich dětí. 

Pevně věřím, že společnými silami se nám povede vše zvládnout.

Také já Vám děkuji. 

 

Milí žáci,

potřeba výuky on- line je nová, jak pro Vaše vyučující, tak pro Vás. Všichni si ji postupně osvojujeme a jsem přesvědčená, že i tento způsob výuky bude novou zkušeností, kterou  využijeme i v budoucnosti. I Vám bych chtěla poděkovat, že většina z Vás se snaží svědomitě plnit úkoly, které Vám vyučující zasílají. S některými z Vás se spojují i na živo a myslím, že je to pro Vás určité zpestření a zároveň možnost, jak s učitelem zkonzultovat nové učivo. Pevně věřím, že i pravděpodobný další měsíc se budete dál snažit učit z domova.

Předpokládám, že se nejpozději v červnu ve škole s Vámi opět setkáme.  Při hodnocení Vaší práce budou probíhat rozhovory o tom, co  jste se zvládli  naučit, co Vás  zaujalo a co považujete za důležité. Soustředíme se  na uvědomění, co jste si  z učiva osvojili a co budete  potřebovat dovysvětlit. Při hodnocení budou vyučující  dále vycházet z posouzení možností každého z Vás a Vaší spolupráce s učiteli při plnění zadaných úloh. 

Ještě připomínám informaci pro žáky, kteří se připravují na státní přijímací zkoušky. Můžete využít nabídku CERMATU:

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

 

 Milí  žáci, děkuji Vám  a přeji Vám i Vašim rodičům hezké prožití Velikonoc.

 

Věra Cyprichová