Vážení rodiče,

vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st.  ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Prováděcí předpisy nám dosud nejsou známé, ale již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat.

Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu. Děti budou moci být ve škole cca od 8 hod. do 15 hod. (Zatím pouze náš předběžný odhad.)

Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Děti budou mít povinně vlastní roušky, 2 – 3 na jeden den. Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit.

Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Zatím ani netušíme, zda se budou moci děti stravovat ve školní jídelně. K hygienickým opatřením zatím rovněž nebyly vydány podrobnosti, ale počítáme s tím, že desinfekce na ruce bude dětem k dispozici ve třídách.

Faktory, které musí splňovat děti:

  • dítě nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita);
  • dítě nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více.

O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje.

Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Očekáváme zodpovědnost rodičů v tom, že pokud pošlou dítě do školy a obsadí tím místo ve skupině, která má být neměnná, bude do ní dítě docházet pravidelně (samozřejmě za podmínek, že bude zdravé).

Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy.

Své rozhodnutí, prosím, sdělujte svým třídním učitelům, někteří již tak učinili po prvotním oslovení třídním učitelem. Ostatní tak učiňte nejpozději do pondělí 4. 5. 2020.

 

 

                                                                                             Děkuji za spolupráci.

                                                                                             RNDr. Věra Cyprichová

                                                                                                     ředitelka školy