Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření rozhodla vláda, že od 11. 5. 2020 mohou do školy docházet žáci devátého ročníku. Škola musí dle kritérií stanovených MŠMT určit podmínky a průběh vzdělávání.

S těmito Vás chceme seznámit.

  • Prezenční výuka bude probíhat ve dnech pondělí, úterý a středa vždy

 od 9,00 – 12,15 hod.

  • Vyučovány budou předměty Čj a Ma v blocích po 2 vyučovacích hodinách. Mezi nimi bude 15 minutová přestávka.
  • Žáci budou rozděleni do skupin po 15 žácích, které budou neměnné.
  • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušky. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost, a proto bude vždy v jedné lavici sedět jeden žák.
  • Při cestě do školy a při pohybu ve společných prostorách musí žáci roušku nosit.
  • V den zahájení výuky tj. 11. 5. 2020 musí žák, který se přihlásil k prezenční docházce, předložit čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění /viz. příloha/. Zároveň bude žákům při vstupu do budovy změřena tělesná teplota. Žák s teplotou vyšší než 37◦ C nebude do školy vpuštěn.

Vážení rodiče, na základě výše uvedených skutečností, Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě do školy nastoupí. Přihlášení je závazné a upozorňujeme, že po 11. 5. 2020 nelze žádné žáky přijímat ani odhlašovat.

Své stanovisko zašlete, prosím, nejpozději do 6. 5. 2020 a to prostřednictvím online dotazníku, který Vám třídní učitelky poslaly na mail. Zároveň uveďte, zda se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně. Vařit se bude jedno teplé jídlo. Opět se jedná o závazné přihlášení bez možnosti odhlášky obědů (výjimkou je nemoc doložená lékařským potvrzením).

Přihlášené děti obdrží podrobné informace k organizaci pobytu ve škole.

Čestné prohlášení

Děkuji Vám.

V Praze, 4. 5. 2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy