Bude probíhat následovně:

Žáci budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy se budou moci přihlásit na schůzce pro budoucí prvňáky a přípravnou třídu, která proběhne 18.6.2020 od 16:00. Přihlášení je podmíněné vyplněním přihlášky a zaplacením 500,- Kč za měsíc září.

Žáci budoucích druhých a třetích tříd do 8.6.2020 odevzdají vyplněnou přihlášku do školní družiny. Žáci ji mohou odevzdat ve škole třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD. Rodiče nepřítomných dětí ji mohou poslat poštou nebo přinést a vhodit do schránky školy.

Kritéria zápisu jsou k nahlédnutí zde.

Zápisní lístek obdrží žáci ve škole (pokud do ní chodí) nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy v sekci rodiče a přátelé - formuláře ke stažení.

Platba za družinu za měsíc březen se nevrací, ale převádí se jako záloha na září a je nezbytnou součástí zápisu.

Družina se pro žáky budoucích čtvrtých tříd otevře pouze v případě volné kapacity – informace v září.

Platba za měsíc březen bude v průběhu června v hotovosti vrácena všem dětem, které se do družiny na příští rok již nepřihlásí.