Vážení rodiče,

v souvislosti s další vlnou rozvolnění opatření proti koronaviru proběhne realizace socializačních aktivit pro žáky 2. stupně (viz manuál MŠMT zveřejněný na tomto webu). Z hlediska vzdělávání má podle MŠMT nadále prioritu výuka distanční, která bude probíhat až do pedagogické rady 16.6.2020. Nadále platí ředitelské volno 29. a 30.6.2020. O způsobu vydávání vysvědčení vás budeme informovat na webu školy, jakmile nabydeme jistoty, že vláda opět nevydá nový pokyn o přítomnosti či nepřítomnosti dětí ve škole.

V období od 8. do 26.6.2020 nabízíme žákům 2. stupně jejich dobrovolnou přítomnost ve škole za těchto podmínek:

1, Žáci se nemusí předem do školy přihlašovat, mohou přijít dle stanoveného rozpisu v určený den. Socializační aktivity povede třídní učitel nebo pověřený pedagog. Pokud přijde více než 15 žáků jedné třídy, budou rozděleni na dvě skupiny a TU se u nich vystřídá s jiným pedagogem. Obědy nebudou pro žáky 2. stupně k dispozici.

2, Žák bude do školy vpuštěn po odevzdání vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného čestného prohlášení, které najdete na tomto odkaze:

https://www.zslitvinovska6.cz/images/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

3, Žákům bude při vstupu do budovy změřena teplota a bude jim provedena desinfekce rukou. Žáci následně bez přezouvání pokračují ke kmenové třídě, kde se v případě potřeby děti rozdělí do skupin.

4, Povinnost nosit roušky zůstává nadále v celé budově školy při pohybu žáků a při nedodržení vzdálenosti 1,5-2 m i při pobytu venku.

5, Možnost přítomnosti jednotlivých tříd stanovuje škola takto:

  1. a) v týdnu od 8.-12.6.

8.6.2020 6.ABC od 8:20 do 10:00

9.6.2020 7.AB od 8:20 do 10:00

10.6.2020 8.ABC od 8:20 do 10:00

Výuka 9. tříd je vzhledem k přijímacímu řízení tento týden přerušena.

  1. b) v týdnu od 15. -19.6.

15.6.2020 9.AB od 8:20 do 10:00

16.-18.6. – po dohodě žáků s TU si uspořádají třídy mimoškolní venkovní aktivitu za dodržení všech hygienických nařízení, termín určuje TU

  1. c) v týdnu od 22.-26.6.

22.6. 2020 6.ABC od 8:20 do 10:00

23.6. 2020 7.AB od 8:20 do 10:00

24.6. 2020 8.ABC od 8:20 do 10:00

25.6. 2020 9.AB od 10:45 (slavnostní rozloučení a předání vysvědčení 9. třídám na zahradě školy)

26.6. – rozdávání vysvědčení bude upřesněno – viz výše.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy