Schůzka již proběhla - podrobnosti o ní najdete na liště "pro uchazeče" - "zápis do 1. třídy".

Vážení rodiče,

schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy se uskuteční 18.6.2020 od 16:00. Vstup hlavním vchodem školy. Zároveň bude od 15:15 ve vestibulu školy probíhat zápis žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy do školní družiny.

Prosím respektujte, že budete k odbavení na zápis do ŠD a k převzetí rozhodnutí o přijetí vpouštěni do budovy po skupinkách tak, abychom dodrželi hygienická nařízení. Žádáme rodiče, aby přicházeli plynule v dostatečném časovém předstihu, jinak nebude zápis do ŠD včas odbaven.

K zápisu do školní družiny potřebujete vyplněný zápisový lístek do ŠD (ke stažení zde nebo lze vyplnit na místě) a 500,- Kč v hotovosti na měsíc září.

Zároveň Vás prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování ve školní jídelně (ke stažení zde nebo lze vyplnit na místě), stravování je podmínkou přijetí do ŠD. V posledním srpnovém týdnu si v kanceláři ŠJ budete moci vyzvednout čip a dořešit platby.

Samotná informační schůzka se uskuteční na zahradě školy. Na zahradu školy budete nasměrováni ve vestibulu školy. V případě nepříznivého počasí proběhne setkání ve školní jídelně, pro tento případ mějte, prosím,  s sebou roušku.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy