Děkujeme generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR, genmjr. PhDr. Petru Dohnalovi za poskytnutí roušek pro potřeby naší základní školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy