V pátek 26.6.2020 si mohou pro vysvědčení přijít všechny děti. Dětem nebudeme měřit teplotu, budou si muset vydezinfikovat ruce a po budově se musí pohybovat v roušce. Škola bude otevřená od 7:30, děti se ve svých kmenových třídách sejdou do 8:00. Třídní učitelky předají vysvědčení buď ve třídách, nebo na zahradě. Děti se nemusí přezouvat.

Ty děti, které dosud do školy po 11.3.2020 nenastoupily, musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde).

Nevyzvednutá vysvědčení budou třídní učitelky vydávat nejdříve v týdnu od 26.8.2020.

Obědy se vydávají od 10:00.

Všechny družinové děti (včetně 1. tříd a nulté třídy) budou po obědě ve školní družině hlavní budovy. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedávali tam. Družina bude v provozu pouze do 14:00.