Základní škola Litvínovská 600

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2020/21

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:       žáci 7.ABC v čase 11:40- 12:15: školní knihovna - dohled Mgr. Hrádková

žáci 8.AB a 9.ABC v čase 12:35- 13:30: učebna PC č. 158 - dohled Mgr.Rozsypalová, školní knihovna/uč. PC č. 104 - dohled Mgr. Hrádková

Čtvrtek:   žáci 8.AB a 9.ABC v čase 12:35- 13:30: učebna PC č. 104 - dohled p. uč.

      Kytková, učebna PC č. 105 - dohled PhDr. Klapetek

                       

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 1.9.2020

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy