Pro rodiče žáků, kteří jsou zaměstnanci :

− bezpečnostních sborů;

 − obecní policie;

 − poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

 − příslušníci ozbrojených sil;

 − zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 − sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

JE STANOVENA MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  JEJICH DÍTĚTE V URČENÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Rodiče ve výše zmíněných profesích mohou požádat o zajištění školní docházky svých dětí i v době mimořádného uzavření škol

Jak postupovat:

  • Zákonný zástupce žáka požádá svého zaměstnavatele o možnost zajištění docházky dítěte do základní školy.
  • Zaměstnavatel se s touto žádostí obrátí na Odbor školství MHMP
  • Tento odbor následně informuje určenou základní školu a žadatele o umístění dítěte do ZŠ

Na Praze 9 poskytuje školní docházku v době mimořádného opatření ZŠ Novoborská,  Novoborská 371, 190 00 Praha 9 - Střížkov