Vážení rodiče,

 
na pondělí 23. 11. 2020 byly naplánovány třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současné epidemické situaci nemohou tyto třídní schůzky proběhnout běžnou formou.
Budou nahrazeny individuálními konzultacemi rodičů s třídním učitelem. Během listopadu se Vám třídní učitelé ozvou telefonicky, prostřednictvím videohovoru, nebo jinou distanční formou. Konzultace by měly být zaměřeny především na distanční výuku.

Věra Cyprichová