Dne 11. 1. 2021 se koná online informativní schůzka, na které se dovíte informace o přijímacím řízení na střední školy. Pro zákonné zástupce žáků z 5. a 7. tříd je vyhrazen čas v 16,30, pro rodiče deváťáků17,30 hodin. Obě schůzky se uskuteční v prostředí MS Teams, kam se přihlásíte prostřednictvím účtů svých dětí.

Mgr. Gabriela Janů, výchovný poradce