Vážení rodiče žáků 0. – 3. ročníků. Dle sdělení Městské policie Praha 9 platí výstraha ohrožení pro žáky škol Prahy 9 i pro pátek 21. 5. 2021. Z tohoto důvodu nebude žákům po celý den umožněn pobyt na školní zahradě. Obracíme se tedy na Vás s prosbou, abyste si své děti vyzvedli ze školní družiny co nejdříve, aby nemusely celý den trávit v uzavřené učebně.

Děkujeme.

Věra Cyprichová