Přejeme všem žákům i jejich rodičům krásné prožití prázdnin s načerpáním nových sil po tak nestandardním " covidovém" školním roce.

Věra Cyprichová