Vážení rodiče,

den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a přípravnou třídu se uskuteční v pátek 27.8. 2021 od 8:00 - 11:00  v pavilonu prvních tříd "Domeček"- vstup z ulice Veltruská. Níže také naleznete rozdělení prvňáčků do tříd.

Pro vstup do budovy platí všechna platná hygienická nařízení – dezinfekce rukou, nasazená ochrana dýchacích cest podle platných nařízení, udržování rozestupů. Prosíme, respektujte pokyny zaměstnanců školy.

Pro přihlášení ke stravování v ŠJ bude v Domečku přítomna paní Renata Bílková, vedoucí ŠJ. Proti vyplněné přihlášce do ŠJ vám vydá variabilní symbol a pokyny k platbě. Přihlášku naleznete zde.

Pro přihlášení do ŠD bude třeba přítomným paní vychovatelkám ŠD odevzdat vyplněný zápisní lístek (naleznete zde) a na místě zaplatit zálohu za měsíc září ve výši 500,- Kč v hotovosti.

V den otevřených dveří mohou rodiče našich bývalých žáků ŠD na určeném venkovním místě nabídnout k odkoupení již nepotřebné čipy do školní družiny.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Rozdělení do 1. tříd - školní rok 2021-22