Pro rodiče, kteří se nedostavili v řádném termínu zápisu do ŠD, byl stanoven dodatečný termín 18.6.2019 od 6:45 do 7:45 hodin v kanceláři ekonomky školy. Družina je z kapacitních důvodů pouze pro žáky 1. - 3. tříd.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy