Vážení strávníci,

školní jídelna nebude ve dnech 30.10. 2019 a 1.11.2019 v provozu.

Renata Bílková

vedoucí ŠJ