Odkazy na pomoc v různých problematických situacích:

 https://www.linkabezpeci.cz/poradna/sebeposkozovani

 

 

Metodik prevence: Mgr. Eva Veličková

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 286 019 112

Nabídka:

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

 • další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů,
 • zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny),
 • napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů,
 • spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…),
 • spolupráce s jinými institucemi,
 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů,
 • postupy řešení rizikových jevů,
 • koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy.

Výchovný poradce: Mgr. Gabriela Janů

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:286 019 113

konzultace pro předchozí domluvě

Nabídka:

Karierní poradenství:

 • informace o SŠ
 • zprostředkování exkurzí do vybraných SŠ
 • konzultace se žáky a rodiči o SŠ
 • návštěva Úřadu práce

Podpora žákům se specifickými potřebami učení:

 • spolupráce s učiteli při řešení prospěchových problémů u žáků s SPU
 • spolupráce s rodiči žáků s SPU
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami

Školní psycholog: PhDr. Ivana Halíková

kontakt: tel. 222 524 209, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultace pro předchozí domluvě

Pro koho:

 • pro žáky
 • pro pedagogické pracovníky
 • pro rodiče

Nabídka:

1) Žákům

 • konzultace při problémech osobního či vztahového charakteru,
 • podpora při obtížích v kolektivu,
 • konzultace při výukových potížích, rozvoj techniky učení,
 • osobní rozvoj, zvýšení odolnosti, zvládání vzteku atd.,
 • konzultace v rámci kariérového poradenství.

2) Pedagogickým pracovníkům a rodičům

 • konzultace při výchovných a vzdělávacích problémech žáků, při rizikovém chování,
 • diagnostika vztahů ve třídě,
 • individuální i skupinová práce s žáky s cílem zlepšit klima třídy,
 • práce se třídou – preventivní nebo intervenční

 

Schránka důvěry ve škole: 1. patro, chodba u schodiště mezi 4. a 5. třídami

Minimální preventivní program