Informace naleznete na následujícím odkazu:

Informace k podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2024/25

Další informace viz též:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-34

Schůzka výchovné poradkyně k přijímacímu řízení se zákonnými zástupci uchazečů:

29.1.2024

16:00 - pro 5. a 7. roč. 

17:00 - pro 9. ročník