Ve školním roce 2021/22 nebudou z důvodu malého či žádného zájmu otevřeny kroužky keramika (2. roč., pondělí), florbal (4. ročník, středa), cvičení s hudbou (7. ročník, středa) a anglická konverzace (9. ročník, středa). K ostatním kroužkům děti obdrží bližší informace vždy od vyučujícího kroužku.

----------------------------------------

K volnočasovým aktivitám nabízených školou, které vedou naši učitelé a vychovatelé, patří celá řada kroužků. Každoročně k nejnavštěvovanějším kroužkům patří keramika a PC kroužek. Ze sportovních kroužků se ve stálé nabídce objevuje florbal a kroužek dopravní výchovy. Nově nabízíme kroužek konverzace AJ pro druhý stupeň a cvičení s hudbou. Zatím nebude otevřen nový kroužek Legorobotiky, budou probíhat náhradní schůzky za loňský rok (odpadaly kvůli uzavření školy). Vedoucí Legorobotiky Mgr. Kokoška pošle zprávu po dětech. 

Nabídka zde:

Kroužky pro školní rok 2021-22

Přihláška