K volnočasovým aktivitám nabízených školou, které vedou naši učitelé a vychovatelé, patří celá řada kroužků. Každoročně k nejnavštěvovanějším kroužkům patří keramika, hudebně dramatický kroužek a hrátky s počítačem. Ze sportovních kroužků se ve stálé nabídce objevuje florbal, pohybové hry, turistický kroužek a kroužek dopravní výchovy. I letos bude nabízen kroužek Lego Robotiky. Nově nabízíme kroužek konverzace AJ pro druhý stupeň, perštinu pro začátečníky, kroužek atletiky pro děti na 1. stupni, kroužek košíkové, kroužek tvoření "šikovné ručičky", kroužek výtvarný a kroužek "písničky pro radost".

Nabídka bude upřesněna v průběhu druhého zářijového týdne.

Kroužky pro školní rok 2019/20

Přihláška