Školní rok se už chýlí ke konci, a tak i putování sedmých tříd po různých řemeslných oborech na SOŠ Jarov došlo svého cíle. Žáci a žákyně měli možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nástroji, vyrobit si funkční či okrasný výrobek, zlepšit si svoje technické, ale i logické dovednosti a nakonec rozvíjet svou kreativitu.

Doufáme, že návštěvy děti inspirovaly a možná pomohly i při úvahách o budoucím oboru vzdělání.

H. Paskudová, M. Rozsypalová, A. Buchetková, T. Nemyrovych, V. Janů