Volby proběhly korespondenční formou ve dnech 13. 5.-17. 5. 2024. Voleb se zúčastnila nadpoloviční většina zákonných zástupců žáků, tj. oprávněných voličů.

Nejvyšší počet hlasů získali:

  1. Lucie Kolátková - 379 hlasů
  2. Tomáš Felt – 322 hlasů

Další pořadí:

  1. Lenka Bartošová – 217 hlasů
  2. Martina Holečková – 213 hlasů
  3. Markéta Langová – 147 hlasů

 Lucie Kolátková a Tomáš Felt se stávají na příští období 2024 - 2027 zástupci rodičů do školské rady.

                                               volební komise:            Veronika Pertlová

                                                                                    Andrea Wendlíková

                                                                                     Martina Zettlová

V Praze dne 20. 5. 2024