Do  projektu Klub mladých diváků je naše škola zapojena již  mnoho let. Přihlášení žáci ze 7.-9. tříd za celý školní rok navštíví 4 odpolední nebo večerní divadelní představení. V letošním školním roce je před námi je ještě poslední červnové představení, ale nyní již víme, že jsme navštívili divadelní představení v divadlech ABC, V Dlouhé, v Národním divadle a v  Komedii. V letošním školním roce navštěvuje Klub mladých diváků 30 dětí. Přihlašování na další ročník proběhne v září a my doufáme, že bude stejný nebo ještě větší zájem než v letošním roce, jelikož jít večer do divadla se spolužáky  a bez rodičů, je přece prima :)

 Mgr. H. Štěpánková a Mgr. R. Blažková