V květnu získali 1. místo v obvodním kole v Dopravní soutěži mladých cyklistů a začátkem června soutěžili v krajském kole. Z důvodu nemoci se týmy trošku obměnili a mladší kategorie dokonce soutěžila bez jednoho účastníka, což jim přineslo hodně trestných bodů, ale i tak skončili na předposledním místě.

Většina ze staršího týmu využila k soutěžení odpočinkového dne mezi malými maturitami a získali nádherné 2.místo.

K disciplínám: zásady poskytování první pomoci, testu z pravidel na pozemních komunikacích, jízdě zručnosti, jízdy podle pravidel provozu na pozemních komunikacích se přidala ještě práce s mapou, kdy každý účastník si nejdřív musí promyslet trasu z bodu A do bodu B podle předpisů a poté trasu zakreslit - nelze ji opravovat.

 Mgr. Hana Štěpánková