Milí žáci, vážení rodiče,

Začátek nového školního roku 2015/16 je v úterý 1. září. Tento den mají žáci pouze jednu vyučovací hodinu.

Žáci 2.-9.tříd se shromáždí do 7,55 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Prvňáčci  přijdou se svými rodiči v 8,15 hod., kdy je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si žáky odvedou T.U. do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou 1. třídní schůzky.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. ke vchodu školní družiny, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Ve středu 2. září budou mít žáci 1.st. 4 vyučovací hodiny (mimo žáků 1.tříd) a žáci 2.st 5 hodin.

Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka podle rozvrhu. Není zařazena odpolední výuka.