V termínu 11.-14.9.2014 se uskuteční výjezd žáků budoucích 6.ročníků na adaptační kurz v Jindřichově (chata Javor), během kterého žáci absolvují osobnostně-sociální kurz, kurz mikroskopování, kurz práce s mapou a buzolou v terénu apod. Jeho účelem je stmelení  kolektivu a seznámení se s novými spolužáky a třídními učiteli.

Renáta Kasáková,
organizátorka kurzu a třídní učitelka 6.A