Vzhledem k přibývajícímu  počtu dětí otvíráme letos další, již osmé, oddělení školní družiny. Toto oddělení bude v prostorách školy a děti, které ho budou navštěvovat, si budou rodiče vyzvedávat přes hlavní vrátnici. Věříme, že navýšením kapacity školní družiny uspokojíme požadavky rodičů žáků 4. tříd, kteří si již zažádali o umístění dítěte do ŠD.                                       

Renata Hánová
Vedoucí školní družiny