V souladu s §167 a §178 školského zákona a volebním řádem MČ Praha 9 provolby členů školské rady schváleném dne 26.11.2008

vyhlašuji

na 12.1.2015 volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků ZŠ.

Volby proběhnou prezenční formou v den konání konzultací od 17:00 do 19:00 ve vestibulu školy.

Z navrhovaných kandidátů získali nejvíce nominací tito zákonní zástupci:

1. Martin Krejčí - 30 hlasů

2. Radek Kamarýt - 23 hlasů

3. Ing. Monika Mayrichová - 14 hlasů

4. Zuzana Rybínová - 12 hlasů

Z výše navržených kandidátů zvolí v den voleb rodiče žáků své dva zástupce do školské rady na období let 2015-2018.

V Praze, dne 12.12.2014

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy