Jako každý rok se žáci sedmých ročníků na naší škole zúčastnili testování anglického jazyka nanečisto podle mezinárodní zkoušky City&Guilds úrovně A1. Ze 41 žáků jich 32 zkoušku nanečisto úspěšně vykonalo a sedm žáků s nejlepšími výsledky získává od Městské části Praha 9 zdarma možnost si složit opravdovou zkoušku.

Blahopřejeme!

Naďa Koháková