Od 1. září 2015 dochází na základě rozhodnutí zřizovatele k navýšení částky za pobyt ve školní družině na 500,- Kč měsíčně.

 

Žáky 1.-4. tříd je možné přihlásit a zároveň v hotovosti uhradit poplatek za měsíc září již od 26.8.2015 do 31.8.2015 v kanceláři ekonomky školy v době od 7:30 do 9:00.

Standardně budou moci rodiče přihlásit své dítě do školní družiny ráno 1. a 2. září, kdy bude paní ekonomka v témže čase přijímat přihlášky a platby ve vestibulu školy.

Pro následující měsíce bude úhrada za ŠD probíhat pouze bezhotovostně, vždy na jedno čtvrtletí (tři měsíce). Každý přihlášený žák obdrží VS, pod kterým budou evidovány jeho platby. Bližší informace viz řád školní družiny.

RNDr. Věra Cyprichová