Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2015/16 je v úterý 1. září. Tento den mají žáci pouze jednu vyučovací hodinu.

Žáci 2.-9.tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Děti, které chodí do družiny si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Ostatní odvedou třídní učitelé v 8:45 do vestibulu školy a mohou odcházet. Obědy se vydávají od 11:00 do 12:30.

Prvňáčci přijdou se svými rodiči v 8,15 hod., kdy je slavnostně uvítá vedení školy a třídní učitelky. Poté si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny je plánována návštěva prvňáčků ve školní družině a mezitím proběhnou 1. třídní schůzky. 

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. ke vchodu školní družiny, kde je uvítá třídní učitelka a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již ve standardním v provozu do 17:00.

Ve středu 2. září budou mít žáci 1.st. 4 vyučovací hodiny (mimo žáků 1.tříd) a žáci 2.st. 5 vyučovacích hodin.

Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka podle rozvrhu, v tento den není zařazena odpolední výuka.

RNDr. Věra Cyprichová