Vážení rodiče,

v souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:              žáci 8.AB a 9.AB – učebna PC I a PC jazyková v čase 12:45 - 13:30

Čtvrtek:           žáci 7.AB – školní knihovna v čase 11:50 – 12:35

                       žáci 8.AB a 9.AB – učebna PC I a PC jazyková v čase 12:45 - 13:30

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

 

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy