V souvislosti s tím, že v nově ustanovených třídách ještě nedošlo k volbě zástupců za jednotlivé třídy, se schůzka zvolených zástupců tříd s vedením školy uskuteční až následující třídní schůzky tj. 23.11.2015.

 

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy