Letošní adaptační kurz 6. tříd jsme úspěšně zahájili v Jindřichově na chatě Javor. Novinkou je, že podrobné informace a fotografie z každého dne si můžete prohlédnout na třídních blozích.

Blog 6.A

Blog 6.B

Za realizační tým E. Veličková