V souvislosti se zprávou o závadnosti vody na Proseku informujeme všechny rodiče, že naše škola není napojena na výměník 101 a tedy se naší školy žádná hygienická opatření netýkají

Přesto budeme tuto záležitost nadále bedlivě sledovat.

Mgr. Hana Čulíková

zástupkyně ředitelky