V dokumentu najdete kroužky, které byly počínaje dnešním dnem otevřeny. Ostatní se z kapacitních důvodů nebudou konat. 

Mgr. Naďa Koháková

Otevřené kroužky 2015/2016

5.10.2015 - dodatečně se otvírají ještě kroužky:

keramika  5. - 9. roč. paní vych. Míčková úterý 17.00 - 18.30
hudebně-dramat.  3. - 4 . roč. paní uč. Lucáková středa 14.00 -14.45