Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, kde Vám budou poskytnuty informace o čtvrtletním hodnocení Vašich dětí a plánovaných akcích školy.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2015 od 18:00 do 19:45 hodin

Schůzka SRPDŠ proběhne od 17:00 do 18:00 hodin.

RNDr. Věra Cyprichová