Vážení rodiče, 

v odkazu naleznete metodický pokyn Městské části Praha 9 k zápisu do prvních tříd.

RNDr. Věra Cyprichová

Metodický pokyn