Doplatek za kurz lyžařský kurz (7. třídy) prosíme uhraďte do 10.2. 2016  

na účet č. 2000917379/0800                                  

částka 2 800,- Kč                                            

var. symbol = rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá).