Vážení rodiče,

z personálních důvodů (odchod na MD a příchod z MD) dojde od 1.2.2016 k následujícím provozním změnám a změnám vyučujících:

Třídu 4.A. po Mgr. Daně Wainerové převezme Mgr. Helena Korfová, která zde bude vyučovat všechny předměty.

Anglický jazyk bude ve skupinách Ing. Zdeňky Kubů vyučovat:

- ve 3.ABC Mgr. Lia Ruthová

- ve 4.ABC Mgr. Helena Korfová

- v 6.AB Ing. Kateřina Kubů

- v 7.AB Mgr. Věra Šipošová

- v 9.AB Mgr. Naďa Koháková

- skupina ing. Kubů bude v pátém a osmém ročníku rozdělena do zbývajících skupin.

Třídnictví 7.B po Ing. Z. Kubů převezme Mgr. Šimon Kokoška.

Přírodopis v 7.B převezme Mgr. Přemysl Hromádko.

Anglický jazyk v 2.B a 2.C ve skupinách Mgr. Šipošové převezme Mgr. Pavlína Hrůzová.

V některých třídách dojde k drobným změnám v rozvrhu, děti budou včas upozorněny.

Prosíme rodiče žáků 4.A a 7.B, aby mailovou korepondenci ve třídnických záležitostech od 1.2. 2016 směrovali na adresy nových třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová