Z důvodu napojení nového objektu školy k elektrické síti bude dne 19.2.2016 přerušena dodávka elektrického proudu do celé budovy školy. Proto na tento den vyhlašuji ředitelské volno. Nebude v provozu ani družina, ani školní jídelna, všem žákům budou obědy na tento den automaticky odhlášeny.

RNDr. Věra Cyprichová