Náhradní zápis do prvních tříd proběhne 18. 2. 2016 od 15,00 do 18,00 hod. 

Informace k zápisu: 

 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží :

 

 1.  rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy (ke stažení zde)
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – cizinci (ke stažení zde)
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. (Formulář žádosti  ke stažení zde)

Pro urychlení administrace žápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněmou žádostí o přijetí a případně žádostí o odklad školní docházky.

 

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny
 • Kontakt: U Nové školy 871,Praha 9 – Vysočany.Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude přímo přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, s kterou budou moci rodiče ihned konzultovat možnost odkladu školní docházky svého dítěte

 

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

 

RNDr. Věra Cyprichová