Výsledk zápisu pro školní rok 2016/2017
Žáci přijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2016/17Žáci nepřijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2016/17Žáci, s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/17
 Přijatí do přípravné třídy
2 58 15 11 Ano
3 60 62 14 Ano
4 61 65 27 Ano
5 63 66 30 Ano
6 64 89 39  
7 67 100 40  
8 71 120 50 Ano
9 72   55  
10 73   56  
12 74   59  
13 76   68 Ano
17 77   69 Ano
18 79   70 Ano
19 81   75  
20 83   78  
22 84   95  
24 85   98 Ano
25 87   99 Ano
26 88   101  
28 90   102  
29 91   105 Ano
31 92   106 Ano
32 93   109  
33 96   110 Ano
34 97   124  
35 103      
36 104      
37 107      
41 108      
42 111      
43 112      
44 113      
46 114      
47 115      
48 116      
49 117      
51 118      
52 119      
53 121      
54 122      
57 123