Všechny třídy 5. ročníku navštívily Národní divadlo. Prohlédli jsme si historickou budovu od základních kamenů dole až po trigy na střeše divadla.Z ochozu Národního divadla jsme  obdivovali nádherný výhled. Zasvěcený  výklad průvodce nás všechny zaujal. Doplnili jsme si hezkým zážitkem učivo vlastivědy. Prohlídku " zlaté kapličky nad Vltavou " všem doporučujeme.

 

Mgr. Lia Ruthová