V pondělí před třídními schůzkami proběhla pro předem přihlášené rodiče prohlídka školní kuchyně spojená s ochutnávkou polévky a dvou hlavních jídel uvařených ten den pro děti.

Chceme moc poděkovat rodičům za jejich zájem a účast a také vedoucí školní kuchyně paní Martině Schusterové a paní kuchařce Ivetě Sušické za organizaci celé akce.

Rodiče měli možnost na připraveném formuláři ohodnotit všechna jídla známkou 1-5 jako ve škole. Ze čtyřiceti sedmi přítomných rodičů ohodnotilo třicet pět polévku průměrnou známkou 1,3. Třicet dva rodičů ohodnotilo kuře na paprice s rýží průměrnou známkou 1,4 a třicet rodičů ohodnotilo žemlovku průměrnou známkou 1,3.

V rámci autoevaluace školy jsme začátkem dubna také zorganizovali anonymní dotazníkovou akci pro žáky školy, kde se mohli vyjádřit k prostředí školní jídelny, k personálu školní jídelny, k oblíbenosti, chutnosti a porcím jídla. Celkem se zúčastnilo 303 žáků z třetích až devátých ročníků.

Z výsledků vyplynulo, že děti jsou z velké většiny spokojeny s prostředím jídelny, méně už jsou spokojeny s přístupem personálu. Jejich představa ideálního jídla a nápoje – viz odkaz níže - se odlišuje od nutných pokrmů předepsaného spotřebního koše. Spokojenost s chutí jídla a velikostí porcí je různá v závislosti na oblíbenosti pokrmu. Názory dětí jsou pro nás důležitým a cenným podnětem pro zlepšení.

Na závěr připomínám, že všichni rodiče žáků stravujících se v naší jídelně mohou po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ využít možnosti ochutnat jídlo v době výdeje obědů.

RNDr. Věra Cyprichová

Představa ideálnho oběda